Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Karolinska institutet

Programkod: KI-41008

HT2020

Antagningspoäng HT2020

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.5121.751.5504
Urval 221.2521.411.5504

höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.51 i urvalsgrupp BI, 21.75 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande3863
Antagna urval 1150
Antagna urval 2120

Under HT2020 sökte 3863 personer till Psykologprogrammetvid Karolinska institutet varav 776 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 48 var män och 98 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 32 var män och 88 var kvinnor.

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.521.611.604
Urval 221.0921.411.604

höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.5 i urvalsgrupp BI, 21.61 i urvalsgrupp BII och 1.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande3296
Antagna urval 1150
Antagna urval 2120

Under VT2019 sökte 3296 personer till Psykologprogrammetvid Karolinska institutet varav 686 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 51 var män och 96 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 38 var män och 82 var kvinnor.

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.4621.641.604
Urval 221.121.411.604

höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.46 i urvalsgrupp BI, 21.64 i urvalsgrupp BII och 1.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande3900
Antagna urval 10
Antagna urval 20

Under HT2018 sökte 3900 personer till Psykologprogrammetvid Karolinska institutet varav 609 i första hand. Totalt antogs 0 personer i det första urvalet varav 0 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 0 personer varav 0 var män och 0 var kvinnor.

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.621.891.654
Urval 221.3721.841.64

höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.6 i urvalsgrupp BI, 21.89 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande4007
Antagna urval 1140
Antagna urval 2120

Under HT2017 sökte 4007 personer till Psykologprogrammetvid Karolinska institutet varav 682 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 44 var män och 89 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 34 var män och 81 var kvinnor.

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 122.0722.11.654
Urval 221.8121.951.64

höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 22.07 i urvalsgrupp BI, 22.1 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande4373
Antagna urval 1140
Antagna urval 2120

Under HT2016 sökte 4373 personer till Psykologprogrammetvid Karolinska institutet varav 742 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 41 var män och 86 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 36 var män och 76 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.91221.654
Urval 221.7321.861.64

höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.91 i urvalsgrupp BI, 22 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande4642
Antagna urval 1150
Antagna urval 2120

Under HT2015 sökte 4642 personer till Psykologprogrammetvid Karolinska institutet varav 768 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 52 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 43 var män och 74 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.922.31.74
Urval 221.722.051.654

höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Karolinska institutet antagningspoängen 21.9 i urvalsgrupp BI, 22.3 i urvalsgrupp BII och 1.7 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande4865
Antagna urval 1140
Antagna urval 2120

Under HT2014 sökte 4865 personer till Psykologprogrammetvid Karolinska institutet varav 820 i första hand. Totalt antogs 140 personer i det första urvalet varav 52 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 44 var män och 68 var kvinnor.