Antagningspoäng för Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design vid Konstfack

Programkod: KF-L1401

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 119.718.10.6
Urval 218.0218.10.6

höstterminen år 2016 hade Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design vid Konstfack antagningspoängen 19.7 i urvalsgrupp BI, 18.1 i urvalsgrupp BII och 0.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande97
Antagna urval 115
Antagna urval 215

Under HT2016 sökte 97 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Designvid Konstfack varav 31 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 1 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 0 var män och 15 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 117.818.610.7
Urval 217.818.610.7

höstterminen år 2015 hade Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design vid Konstfack antagningspoängen 17.8 i urvalsgrupp BI, 18.61 i urvalsgrupp BII och 0.7 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande110
Antagna urval 115
Antagna urval 215

Under HT2015 sökte 110 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Designvid Konstfack varav 33 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 5 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 5 var män och 10 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.313.250.20
Urval 214.613.250.22

höstterminen år 2014 hade Ämneslärare för gymnasiet Bild-Design vid Konstfack antagningspoängen 15.3 i urvalsgrupp BI, 13.25 i urvalsgrupp BII och 0.2 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande91
Antagna urval 119
Antagna urval 219

Under HT2014 sökte 91 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Designvid Konstfack varav 29 i första hand. Totalt antogs 19 personer i det första urvalet varav 4 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 4 var män och 15 var kvinnor.