Antagningspoäng för Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media vid Konstfack

Programkod: KF-L1402

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 114.5614.160.8
Urval 214.5614.160.899.99

höstterminen år 2016 hade Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media vid Konstfack antagningspoängen 14.56 i urvalsgrupp BI, 14.16 i urvalsgrupp BII och 0.8 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande71
Antagna urval 115
Antagna urval 215

Under HT2016 sökte 71 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Mediavid Konstfack varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 4 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.114.160.9
Urval 214.270.9

höstterminen år 2015 hade Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media vid Konstfack antagningspoängen 15.1 i urvalsgrupp BI, 14.16 i urvalsgrupp BII och 0.9 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande84
Antagna urval 115
Antagna urval 214

Under HT2015 sökte 84 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Mediavid Konstfack varav 18 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 1 var män och 13 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 114.612.140.250
Urval 217.1812.140.25

höstterminen år 2014 hade Ämneslärare för gymnasiet Bild-Media vid Konstfack antagningspoängen 14.6 i urvalsgrupp BI, 12.14 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande64
Antagna urval 117
Antagna urval 215

Under HT2014 sökte 64 personer till Ämneslärare för gymnasiet Bild-Mediavid Konstfack varav 18 i första hand. Totalt antogs 17 personer i det första urvalet varav 4 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 4 var män och 11 var kvinnor.