Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack

Programkod: KF-L1902

HT2020

Antagningspoäng HT2020

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 117.2816.34000
Urval 200000

höstterminen år 2020 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack antagningspoängen 17.28 i urvalsgrupp BI, 16.34 i urvalsgrupp BII och 0 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande53
Antagna urval 115
Antagna urval 214

Under HT2020 sökte 53 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media)vid Konstfack varav 21 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 2 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 3 var män och 10 var kvinnor.

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.3920.57000
Urval 2015.94000

höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media) vid Konstfack antagningspoängen 15.39 i urvalsgrupp BI, 20.57 i urvalsgrupp BII och 0 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande63
Antagna urval 116
Antagna urval 216

Under VT2019 sökte 63 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Bild - Media)vid Konstfack varav 29 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 3 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 5 var män och 11 var kvinnor.