Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 vid Konstfack

Programkod: KF-L1503

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 12019.590.30
Urval 216.1716.230.3

höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 vid Konstfack antagningspoängen 20 i urvalsgrupp BI, 19.59 i urvalsgrupp BII och 0.3 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande110
Antagna urval 116
Antagna urval 216

Under HT2016 sökte 110 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9vid Konstfack varav 37 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 1 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 1 var män och 15 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.8516.460.55
Urval 212.9815.930.55

höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9 vid Konstfack antagningspoängen 16.85 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande125
Antagna urval 116
Antagna urval 216

Under HT2015 sökte 125 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot grundskolans åk 7-9vid Konstfack varav 44 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 2 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 0 var män och 15 var kvinnor.