Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp vid Konstfack

Programkod: KF-L1403

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 112.3511.810.452
Urval 212.3511.810.45

höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hp vid Konstfack antagningspoängen 12.35 i urvalsgrupp BI, 11.81 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande79
Antagna urval 120
Antagna urval 218

Under HT2014 sökte 79 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot undervisning i grundskolans åk 7-9, 270 hpvid Konstfack varav 30 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 3 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 3 var män och 15 var kvinnor.