Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-N1004

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 117.2515.370.7500
Urval 216.6600.600

höstterminen år 2019 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 15.37 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande137
Antagna urval 114
Antagna urval 214

Under VT2019 sökte 137 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologivid Linnéuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 6 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 14 personer varav 4 var män och 10 var kvinnor.

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 118.316.46100
Urval 216.7316.460.4500

höstterminen år 2018 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.3 i urvalsgrupp BI, 16.46 i urvalsgrupp BII och 1 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande129
Antagna urval 112
Antagna urval 212

Under HT2018 sökte 129 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologivid Linnéuniversitetet varav 22 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 4 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 12 personer varav 1 var män och 10 var kvinnor.

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 120.4718.641.35
Urval 220.2115.521

höstterminen år 2017 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 20.47 i urvalsgrupp BI, 18.64 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande121
Antagna urval 16
Antagna urval 26

Under HT2017 sökte 121 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologivid Linnéuniversitetet varav 24 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 1 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 1 var män och 5 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 118.640.950
Urval 217.715.940.7

höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 18.64 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande132
Antagna urval 16
Antagna urval 26

Under HT2015 sökte 132 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologivid Linnéuniversitetet varav 19 i första hand. Totalt antogs 6 personer i det första urvalet varav 3 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 6 personer varav 2 var män och 3 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 120.41.150
Urval 219.10.6

höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologi vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 20.4 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande137
Antagna urval 15
Antagna urval 25

Under HT2014 sökte 137 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Ingång psykologivid Linnéuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 5 personer i det första urvalet varav 1 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 4 var kvinnor.