Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet

Programkod: LNU-81016

HT2020

Antagningspoäng HT2020

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.3521.661.504
Urval 221.0521.661.4504

höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.66 i urvalsgrupp BII och 1.5 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande2307
Antagna urval 150
Antagna urval 245

Under HT2020 sökte 2307 personer till Psykologprogrammetvid Linnéuniversitetet varav 305 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 12 var män och 33 var kvinnor.

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.2521.351.504
Urval 220.9421.11.504

höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.25 i urvalsgrupp BI, 21.35 i urvalsgrupp BII och 1.5 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1858
Antagna urval 145
Antagna urval 240

Under VT2019 sökte 1858 personer till Psykologprogrammetvid Linnéuniversitetet varav 266 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 20 var män och 20 var kvinnor.

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.0921.51.504
Urval 220.921.491.4504

höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.09 i urvalsgrupp BI, 21.5 i urvalsgrupp BII och 1.5 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande2208
Antagna urval 145
Antagna urval 240

Under HT2018 sökte 2208 personer till Psykologprogrammetvid Linnéuniversitetet varav 226 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 14 var män och 26 var kvinnor.

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.3521.51.554
Urval 22121.51.554

höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.35 i urvalsgrupp BI, 21.5 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande2237
Antagna urval 145
Antagna urval 242

Under HT2017 sökte 2237 personer till Psykologprogrammetvid Linnéuniversitetet varav 222 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 12 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 13 var män och 29 var kvinnor.

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.522.011.554
Urval 221.321.751.54

höstterminen år 2016 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.5 i urvalsgrupp BI, 22.01 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1998
Antagna urval 145
Antagna urval 242

Under HT2016 sökte 1998 personer till Psykologprogrammetvid Linnéuniversitetet varav 212 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 11 var män och 30 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.6321.861.64
Urval 221.421.731.554

höstterminen år 2015 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.63 i urvalsgrupp BI, 21.86 i urvalsgrupp BII och 1.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande2338
Antagna urval 145
Antagna urval 242

Under HT2015 sökte 2338 personer till Psykologprogrammetvid Linnéuniversitetet varav 214 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 13 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 42 personer varav 11 var män och 31 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.61221.64
Urval 221.521.811.554

höstterminen år 2014 hade Psykologprogrammet vid Linnéuniversitetet antagningspoängen 21.61 i urvalsgrupp BI, 22 i urvalsgrupp BII och 1.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande2220
Antagna urval 145
Antagna urval 245

Under HT2014 sökte 2220 personer till Psykologprogrammetvid Linnéuniversitetet varav 228 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 17 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 24 var kvinnor.