Antagningspoäng för Automationsingenjör vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-D2191

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 112.6212.021.2599.992
Urval 212.6212.021.2599.992

höstterminen år 2016 hade Automationsingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.62 i urvalsgrupp BI, 12.02 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 2 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande132
Antagna urval 147
Antagna urval 231

Under HT2016 sökte 132 personer till Automationsingenjörvid Mittuniversitetet varav 42 i första hand. Totalt antogs 47 personer i det första urvalet varav 38 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 22 var män och 9 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 19.9712.050.499.990
Urval 29.9712.050.499.99

höstterminen år 2015 hade Automationsingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 9.97 i urvalsgrupp BI, 12.05 i urvalsgrupp BII och 0.4 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande132
Antagna urval 135
Antagna urval 235

Under HT2015 sökte 132 personer till Automationsingenjörvid Mittuniversitetet varav 25 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 28 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.7810.91.6599.99
Urval 213.7810.91.6599.99

höstterminen år 2014 hade Automationsingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.78 i urvalsgrupp BI, 10.9 i urvalsgrupp BII och 1.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande53
Antagna urval 113
Antagna urval 211

Under HT2014 sökte 53 personer till Automationsingenjörvid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 12 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 10 var män och 1 var kvinnor.