Antagningspoäng för Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-K2111

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 117.3516.420.80
Urval 215.314.930.6

höstterminen år 2017 hade Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 16.42 i urvalsgrupp BII och 0.8 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande235
Antagna urval 140
Antagna urval 240

Under HT2017 sökte 235 personer till Basår/behörighetsgivande utbildningvid Mittuniversitetet varav 72 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 15 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 26 var män och 14 var kvinnor.

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.114.40.73
Urval 21110.740.499.993

höstterminen år 2016 hade Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.1 i urvalsgrupp BI, 14.4 i urvalsgrupp BII och 0.7 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande301
Antagna urval 165
Antagna urval 265

Under HT2016 sökte 301 personer till Basår/behörighetsgivande utbildningvid Mittuniversitetet varav 77 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 36 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 38 var män och 27 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.7115.290.654
Urval 211.212.710.054

höstterminen år 2015 hade Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.71 i urvalsgrupp BI, 15.29 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande333
Antagna urval 165
Antagna urval 265

Under HT2015 sökte 333 personer till Basår/behörighetsgivande utbildningvid Mittuniversitetet varav 74 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 38 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 40 var män och 25 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 114.613.90.554
Urval 211.310.020.0599.993

höstterminen år 2014 hade Basår/behörighetsgivande utbildning vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.6 i urvalsgrupp BI, 13.9 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande246
Antagna urval 165
Antagna urval 265

Under HT2014 sökte 246 personer till Basår/behörighetsgivande utbildningvid Mittuniversitetet varav 67 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 35 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 43 var män och 22 var kvinnor.