Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T2161

HT2020

Antagningspoäng HT2020

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 117.717.850.804
Urval 217.0517.380.704

höstterminen år 2020 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.7 i urvalsgrupp BI, 17.85 i urvalsgrupp BII och 0.8 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande2261
Antagna urval 1150
Antagna urval 2120

Under HT2020 sökte 2261 personer till Beteendevetenskapligt programvid Mittuniversitetet varav 426 i första hand. Totalt antogs 150 personer i det första urvalet varav 20 var män och 127 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 10 var män och 110 var kvinnor.

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 118.6118.720.9504
Urval 217.8817.640.8504

höstterminen år 2019 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.61 i urvalsgrupp BI, 18.72 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1946
Antagna urval 180
Antagna urval 270

Under VT2019 sökte 1946 personer till Beteendevetenskapligt programvid Mittuniversitetet varav 426 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 15 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 6 var män och 64 var kvinnor.

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 118.6519.58104
Urval 217.8319.280.9504

höstterminen år 2018 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 19.58 i urvalsgrupp BII och 1 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande2142
Antagna urval 170
Antagna urval 260

Under HT2018 sökte 2142 personer till Beteendevetenskapligt programvid Mittuniversitetet varav 408 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 16 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 10 var män och 49 var kvinnor.

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 118.3219.031.054
Urval 217.7118.430.94

höstterminen år 2017 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.32 i urvalsgrupp BI, 19.03 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande2114
Antagna urval 160
Antagna urval 250

Under HT2017 sökte 2114 personer till Beteendevetenskapligt programvid Mittuniversitetet varav 362 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 12 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 10 var män och 40 var kvinnor.

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 119.0319.131.054
Urval 217.8118.970.954

höstterminen år 2016 hade Beteendevetenskapligt program vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.03 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1946
Antagna urval 160
Antagna urval 250

Under HT2016 sökte 1946 personer till Beteendevetenskapligt programvid Mittuniversitetet varav 373 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 14 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor.