Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskap vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0051

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 117.522.111.050
Urval 216.5117.170.9

höstterminen år 2015 hade Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.5 i urvalsgrupp BI, 22.11 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande328
Antagna urval 110
Antagna urval 210

Under HT2015 sökte 328 personer till Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskapvid Mittuniversitetet varav 35 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.9318.850.70
Urval 216.0117.180.7

höstterminen år 2014 hade Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskap vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.93 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 0.7 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande334
Antagna urval 120
Antagna urval 220

Under HT2014 sökte 334 personer till Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot datavetenskapvid Mittuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 4 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 3 var män och 17 var kvinnor.