Antagningspoäng för Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0041

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 118.3519.1314
Urval 218.2919.1314

höstterminen år 2015 hade Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 19.13 i urvalsgrupp BII och 1 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1387
Antagna urval 160
Antagna urval 240

Under HT2015 sökte 1387 personer till Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområdevid Mittuniversitetet varav 334 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 10 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 7 var män och 33 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 118.0618.380.94
Urval 216.9517.760.84

höstterminen år 2014 hade Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområde vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.06 i urvalsgrupp BI, 18.38 i urvalsgrupp BII och 0.9 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1351
Antagna urval 175
Antagna urval 270

Under HT2014 sökte 1351 personer till Beteendevetenskapligt program, Inriktning mot humanvetenskapligt ämnesområdevid Mittuniversitetet varav 290 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 16 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 12 var män och 57 var kvinnor.