Antagningspoäng för Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-F2131

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.6511.570.750
Urval 216.9711.570.7599.99

höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 11.57 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande239
Antagna urval 160
Antagna urval 246

Under HT2016 sökte 239 personer till Civilingenjör i datateknikvid Mittuniversitetet varav 34 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 52 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 40 var män och 6 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 112.31150.650
Urval 212.31150.6599.99

höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.31 i urvalsgrupp BI, 15 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande217
Antagna urval 155
Antagna urval 250

Under HT2015 sökte 217 personer till Civilingenjör i datateknikvid Mittuniversitetet varav 28 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 45 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 41 var män och 9 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 114.7716.451
Urval 212.1916.450.9

höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.77 i urvalsgrupp BI, 16.45 i urvalsgrupp BII och 1 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande196
Antagna urval 130
Antagna urval 230

Under HT2014 sökte 196 personer till Civilingenjör i datateknikvid Mittuniversitetet varav 18 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 27 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 28 var män och 2 var kvinnor.