Antagningspoäng för Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-D2131

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.0416.350.199.990
Urval 299.99

höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.04 i urvalsgrupp BI, 16.35 i urvalsgrupp BII och 0.1 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande67
Antagna urval 110
Antagna urval 23

Under HT2016 sökte 67 personer till Civilingenjör i elektroniksystemvid Mittuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 10 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 3 personer varav 3 var män och 0 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.113.550.699.990
Urval 20.699.99

höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.1 i urvalsgrupp BI, 13.55 i urvalsgrupp BII och 0.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande64
Antagna urval 113
Antagna urval 210

Under HT2015 sökte 64 personer till Civilingenjör i elektroniksystemvid Mittuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 12 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 9 var män och 1 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.6713.380.7599.99
Urval 213.3899.99

höstterminen år 2014 hade Civilingenjör i elektroniksystem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.67 i urvalsgrupp BI, 13.38 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande44
Antagna urval 112
Antagna urval 29

Under HT2014 sökte 44 personer till Civilingenjör i elektroniksystemvid Mittuniversitetet varav 6 i första hand. Totalt antogs 12 personer i det första urvalet varav 12 var män och 0 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 9 var män och 0 var kvinnor.