Antagningspoäng för Civilingenjör i teknisk kemi vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-G2211

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 120.111.30.899.990
Urval 220.10.899.99

höstterminen år 2016 hade Civilingenjör i teknisk kemi vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.1 i urvalsgrupp BI, 11.3 i urvalsgrupp BII och 0.8 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande82
Antagna urval 120
Antagna urval 213

Under HT2016 sökte 82 personer till Civilingenjör i teknisk kemivid Mittuniversitetet varav 11 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 11 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 7 var män och 6 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 119.316.310.999.990
Urval 222.516.310.999.99

höstterminen år 2015 hade Civilingenjör i teknisk kemi vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.3 i urvalsgrupp BI, 16.31 i urvalsgrupp BII och 0.9 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande78
Antagna urval 116
Antagna urval 211

Under HT2015 sökte 78 personer till Civilingenjör i teknisk kemivid Mittuniversitetet varav 12 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 9 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 5 var män och 6 var kvinnor.