Antagningspoäng för Datateknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-F2151

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 111.2512.320.6500
Urval 200099.990

höstterminen år 2018 hade Datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.25 i urvalsgrupp BI, 12.32 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande229
Antagna urval 155
Antagna urval 245

Under HT2018 sökte 229 personer till Datateknikvid Mittuniversitetet varav 53 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 48 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 40 var män och 5 var kvinnor.

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.0615.170.650
Urval 211.6715.17

höstterminen år 2017 hade Datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.06 i urvalsgrupp BI, 15.17 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande260
Antagna urval 160
Antagna urval 255

Under HT2017 sökte 260 personer till Datateknikvid Mittuniversitetet varav 59 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 52 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 48 var män och 6 var kvinnor.

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.0412.90.653.5
Urval 210.6512.240.553.5

höstterminen år 2016 hade Datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.04 i urvalsgrupp BI, 12.9 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.5 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande248
Antagna urval 160
Antagna urval 250

Under HT2016 sökte 248 personer till Datateknikvid Mittuniversitetet varav 41 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 56 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 46 var män och 4 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.0513.80.63
Urval 210.310.60.699.99

höstterminen år 2015 hade Datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.05 i urvalsgrupp BI, 13.8 i urvalsgrupp BII och 0.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande249
Antagna urval 160
Antagna urval 260

Under HT2015 sökte 249 personer till Datateknikvid Mittuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 54 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 53 var män och 7 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.7213.790.850
Urval 210.5513.790.65

höstterminen år 2014 hade Datateknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.72 i urvalsgrupp BI, 13.79 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande217
Antagna urval 150
Antagna urval 250

Under HT2014 sökte 217 personer till Datateknikvid Mittuniversitetet varav 50 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 47 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 48 var män och 2 var kvinnor.