Antagningspoäng för Ekoingenjör vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-B4311

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.318.290.7599.990
Urval 216.318.291.05

höstterminen år 2016 hade Ekoingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.3 i urvalsgrupp BI, 18.29 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande61
Antagna urval 110
Antagna urval 27

Under HT2016 sökte 61 personer till Ekoingenjörvid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 2 var män och 5 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 118.8817.71.3599.990
Urval 218.8817.71.3599.99

höstterminen år 2015 hade Ekoingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 18.88 i urvalsgrupp BI, 17.7 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande58
Antagna urval 17
Antagna urval 27

Under HT2015 sökte 58 personer till Ekoingenjörvid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 7 personer i det första urvalet varav 2 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 3 var män och 4 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.519.050.75
Urval 217.219.050.75

höstterminen år 2014 hade Ekoingenjör vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.5 i urvalsgrupp BI, 19.05 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande47
Antagna urval 110
Antagna urval 27

Under HT2014 sökte 47 personer till Ekoingenjörvid Mittuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor.