Antagningspoäng för Ekoteknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-B4081

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.750000
Urval 200000

höstterminen år 2018 hade Ekoteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.75 i urvalsgrupp BI, 0 i urvalsgrupp BII och 0 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande75
Antagna urval 114
Antagna urval 25

Under HT2018 sökte 75 personer till Ekoteknikvid Mittuniversitetet varav 25 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 2 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 5 personer varav 1 var män och 2 var kvinnor.

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 114.4116.150.699.99
Urval 212.9213.750.8599.99

höstterminen år 2016 hade Ekoteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.41 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande70
Antagna urval 110
Antagna urval 210

Under HT2016 sökte 70 personer till Ekoteknikvid Mittuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 5 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 3 var män och 7 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 117.1517.130.699.99
Urval 213.5513.580.0599.99

höstterminen år 2015 hade Ekoteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 0.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande68
Antagna urval 110
Antagna urval 210

Under HT2015 sökte 68 personer till Ekoteknikvid Mittuniversitetet varav 8 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 7 var män och 3 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 114.917.621.2599.990
Urval 211.8615.591.0599.99

höstterminen år 2014 hade Ekoteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.9 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och 1.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande70
Antagna urval 110
Antagna urval 210

Under HT2014 sökte 70 personer till Ekoteknikvid Mittuniversitetet varav 9 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 4 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 5 var män och 5 var kvinnor.