Antagningspoäng för Förskollärare vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T3111

VT2020

Antagningspoäng VT2020

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.8314.8004
Urval 2013.75000

vårterminen år 2020 hade Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.83 i urvalsgrupp BI, 14.8 i urvalsgrupp BII och 0 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande517
Antagna urval 1120
Antagna urval 290

Under VT2020 sökte 517 personer till Förskollärarevid Mittuniversitetet varav 188 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 10 var män och 110 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 3 var män och 86 var kvinnor.

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.115.7003.5
Urval 213.115.02003.5

höstterminen år 2019 hade Förskollärare vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.1 i urvalsgrupp BI, 15.7 i urvalsgrupp BII och 0 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.5 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande692
Antagna urval 1100
Antagna urval 280

Under VT2019 sökte 692 personer till Förskollärarevid Mittuniversitetet varav 201 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 6 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 4 var män och 75 var kvinnor.