Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T3131

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.115.59003.5
Urval 213.2613.79003.5

höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.1 i urvalsgrupp BI, 15.59 i urvalsgrupp BII och 0 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.5 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande548
Antagna urval 180
Antagna urval 275

Under VT2019 sökte 548 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i förskoleklass och årskurs 1-3vid Mittuniversitetet varav 144 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 7 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 7 var män och 68 var kvinnor.