Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T3121

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 117.0816.960.7504
Urval 216.716.960.6504

höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.08 i urvalsgrupp BI, 16.96 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande530
Antagna urval 150
Antagna urval 245

Under VT2019 sökte 530 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i fritidshemvid Mittuniversitetet varav 251 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 18 var män och 27 var kvinnor.