Antagningspoäng för Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T3141

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 119.0318.31.3500
Urval 216.816.71.100

höstterminen år 2019 hade Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Mittuniversitetet antagningspoängen 19.03 i urvalsgrupp BI, 18.3 i urvalsgrupp BII och 1.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande400
Antagna urval 160
Antagna urval 255

Under VT2019 sökte 400 personer till Grundlärarutbildning med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6vid Mittuniversitetet varav 84 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 17 var män och 38 var kvinnor.