Antagningspoäng för Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-C4261

HT2020

Antagningspoäng HT2020

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.7114.40.700
Urval 215.1513.60.600

höstterminen år 2020 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.71 i urvalsgrupp BI, 14.4 i urvalsgrupp BII och 0.7 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1126
Antagna urval 170
Antagna urval 263

Under HT2020 sökte 1126 personer till Informatik med inriktning systemutvecklingvid Mittuniversitetet varav 201 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 32 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 32 var män och 31 var kvinnor.

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 114.8914.740.8500
Urval 214.713.50.7500

höstterminen år 2019 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.89 i urvalsgrupp BI, 14.74 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1005
Antagna urval 183
Antagna urval 275

Under VT2019 sökte 1005 personer till Informatik med inriktning systemutvecklingvid Mittuniversitetet varav 179 i första hand. Totalt antogs 83 personer i det första urvalet varav 39 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 37 var män och 37 var kvinnor.

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.113.60.900
Urval 200099.990

höstterminen år 2018 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.1 i urvalsgrupp BI, 13.6 i urvalsgrupp BII och 0.9 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande688
Antagna urval 185
Antagna urval 277

Under HT2018 sökte 688 personer till Informatik med inriktning systemutvecklingvid Mittuniversitetet varav 131 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 34 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 33 var män och 44 var kvinnor.

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.7816.540.754
Urval 213.4516.540.64

höstterminen år 2017 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.78 i urvalsgrupp BI, 16.54 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande159
Antagna urval 125
Antagna urval 223

Under HT2017 sökte 159 personer till Informatik med inriktning systemutvecklingvid Mittuniversitetet varav 27 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 21 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 23 personer varav 19 var män och 4 var kvinnor.

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 112.4813.10.554
Urval 211.39.690.4599.993

höstterminen år 2016 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.48 i urvalsgrupp BI, 13.1 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande126
Antagna urval 130
Antagna urval 225

Under HT2016 sökte 126 personer till Informatik med inriktning systemutvecklingvid Mittuniversitetet varav 13 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 24 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 23 var män och 2 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 114.27150.654
Urval 213.913.580.454

höstterminen år 2015 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.27 i urvalsgrupp BI, 15 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande112
Antagna urval 122
Antagna urval 220

Under HT2015 sökte 112 personer till Informatik med inriktning systemutvecklingvid Mittuniversitetet varav 16 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 14 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 15 var män och 5 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.914.820.63
Urval 212.5214.40.5

höstterminen år 2014 hade Informatik med inriktning systemutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.9 i urvalsgrupp BI, 14.82 i urvalsgrupp BII och 0.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande446
Antagna urval 1130
Antagna urval 2120

Under HT2014 sökte 446 personer till Informatik med inriktning systemutvecklingvid Mittuniversitetet varav 89 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 78 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 77 var män och 42 var kvinnor.