Antagningspoäng för Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-I2031

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 11614.920.70
Urval 214.513.250.35

höstterminen år 2017 hade Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16 i urvalsgrupp BI, 14.92 i urvalsgrupp BII och 0.7 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande331
Antagna urval 165
Antagna urval 255

Under HT2017 sökte 331 personer till Informations- och PR-programmetvid Mittuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor.

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 117.1517.80.63
Urval 215.8518.920.43

höstterminen år 2016 hade Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.15 i urvalsgrupp BI, 17.8 i urvalsgrupp BII och 0.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande361
Antagna urval 165
Antagna urval 255

Under HT2016 sökte 361 personer till Informations- och PR-programmetvid Mittuniversitetet varav 55 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 18 var män och 46 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 14 var män och 41 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 117.417.50.654
Urval 216.816.30.64

höstterminen år 2015 hade Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 17.4 i urvalsgrupp BI, 17.5 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande451
Antagna urval 165
Antagna urval 255

Under HT2015 sökte 451 personer till Informations- och PR-programmetvid Mittuniversitetet varav 64 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 15 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 12 var män och 42 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.816.290.70
Urval 215.616.290.5

höstterminen år 2014 hade Informations- och PR-programmet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.8 i urvalsgrupp BI, 16.29 i urvalsgrupp BII och 0.7 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande393
Antagna urval 165
Antagna urval 255

Under HT2014 sökte 393 personer till Informations- och PR-programmetvid Mittuniversitetet varav 45 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 24 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 20 var män och 35 var kvinnor.