Antagningspoäng för Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelska vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-M2181

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.4814.540.4599.990
Urval 21414.540.4599.99

höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelska vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.48 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande43
Antagna urval 110
Antagna urval 27

Under HT2016 sökte 43 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Samhällskunskap/Engelskavid Mittuniversitetet varav 5 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 6 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 7 personer varav 5 var män och 2 var kvinnor.