Antagningspoäng för Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelska vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-M2161

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 112.1512.330.4599.990
Urval 212.1512.331.599.99

höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelska vid Mittuniversitetet antagningspoängen 12.15 i urvalsgrupp BI, 12.33 i urvalsgrupp BII och 0.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande54
Antagna urval 116
Antagna urval 210

Under HT2016 sökte 54 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Engelskavid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 3 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 10 personer varav 2 var män och 8 var kvinnor.