Antagningspoäng för Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-M2171

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.19.850.2599.990
Urval 215.19.850.599.99

höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historia vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.1 i urvalsgrupp BI, 9.85 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande58
Antagna urval 118
Antagna urval 211

Under HT2016 sökte 58 personer till Lärarutbildning - Ämneslärare med inriktning mot arbete i gymnasieskolan, Svenska/Historiavid Mittuniversitetet varav 7 i första hand. Totalt antogs 18 personer i det första urvalet varav 6 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 11 personer varav 4 var män och 7 var kvinnor.