Antagningspoäng för Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T2551

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.6516.28000
Urval 212.6715.82000

höstterminen år 2018 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1- vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.65 i urvalsgrupp BI, 16.28 i urvalsgrupp BII och 0 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande537
Antagna urval 180
Antagna urval 275

Under HT2018 sökte 537 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-vid Mittuniversitetet varav 138 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 6 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 3 var män och 72 var kvinnor.