Antagningspoäng för Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-T0071

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 114.815.630.203
Urval 213.513.84003

höstterminen år 2018 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.8 i urvalsgrupp BI, 15.63 i urvalsgrupp BII och 0.2 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande550
Antagna urval 190
Antagna urval 275

Under HT2018 sökte 550 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshemvid Mittuniversitetet varav 202 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 30 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 27 var män och 48 var kvinnor.

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.3315.680.253
Urval 213.614.383

höstterminen år 2017 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.33 i urvalsgrupp BI, 15.68 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande600
Antagna urval 190
Antagna urval 280

Under HT2017 sökte 600 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshemvid Mittuniversitetet varav 225 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 25 var män och 65 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 21 var män och 59 var kvinnor.

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.7717.30.43
Urval 213.7514.420.052

höstterminen år 2016 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.77 i urvalsgrupp BI, 17.3 i urvalsgrupp BII och 0.4 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande555
Antagna urval 190
Antagna urval 280

Under HT2016 sökte 555 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshemvid Mittuniversitetet varav 191 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 20 var män och 70 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 27 var män och 53 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.9617.310.353
Urval 214.7616.460.13

höstterminen år 2015 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.96 i urvalsgrupp BI, 17.31 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande449
Antagna urval 180
Antagna urval 275

Under HT2015 sökte 449 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshemvid Mittuniversitetet varav 159 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 20 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 22 var män och 53 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.4216.210.14
Urval 21516.210.14

höstterminen år 2014 hade Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.42 i urvalsgrupp BI, 16.21 i urvalsgrupp BII och 0.1 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande410
Antagna urval 175
Antagna urval 250

Under HT2014 sökte 410 personer till Lärarutbildning - Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshemvid Mittuniversitetet varav 119 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 17 var män och 33 var kvinnor.