Antagningspoäng för Magisterprogram i psykologi vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-P4021

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.221.51.54
Urval 22121.321.454

höstterminen år 2016 hade Magisterprogram i psykologi vid Mittuniversitetet antagningspoängen 21.2 i urvalsgrupp BI, 21.5 i urvalsgrupp BII och 1.5 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1807
Antagna urval 175
Antagna urval 260

Under HT2016 sökte 1807 personer till Magisterprogram i psykologivid Mittuniversitetet varav 170 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 18 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 39 var kvinnor.