Antagningspoäng för Maskiningenjör - produktutveckling vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-H4341

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 114.815.610.899.99
Urval 20.8599.99

höstterminen år 2016 hade Maskiningenjör - produktutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 14.8 i urvalsgrupp BI, 15.61 i urvalsgrupp BII och 0.8 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande63
Antagna urval 114
Antagna urval 29

Under HT2016 sökte 63 personer till Maskiningenjör - produktutvecklingvid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 14 personer i det första urvalet varav 12 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 7 var män och 2 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 11613.10.8599.99
Urval 2161

höstterminen år 2015 hade Maskiningenjör - produktutveckling vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16 i urvalsgrupp BI, 13.1 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande68
Antagna urval 113
Antagna urval 28

Under HT2015 sökte 68 personer till Maskiningenjör - produktutvecklingvid Mittuniversitetet varav 10 i första hand. Totalt antogs 13 personer i det första urvalet varav 11 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 8 personer varav 6 var män och 2 var kvinnor.