Antagningspoäng för Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-O2111

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 116.5415.650.60
Urval 214.514.940.44

höstterminen år 2014 hade Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 16.54 i urvalsgrupp BI, 15.65 i urvalsgrupp BII och 0.6 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande357
Antagna urval 160
Antagna urval 260

Under HT2014 sökte 357 personer till Programmet för psykisk ohälsa - särskild komplicerad problematikvid Mittuniversitetet varav 76 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 0 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 3 var män och 56 var kvinnor.