Antagningspoäng för Programvaruteknik vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-C4271

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 111.350000
Urval 200000

höstterminen år 2018 hade Programvaruteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.35 i urvalsgrupp BI, 0 i urvalsgrupp BII och 0 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande418
Antagna urval 185
Antagna urval 277

Under HT2018 sökte 418 personer till Programvaruteknikvid Mittuniversitetet varav 106 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 68 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 77 personer varav 60 var män och 17 var kvinnor.

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.9818.551.20
Urval 215.9817.311.15

höstterminen år 2017 hade Programvaruteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.98 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och 1.2 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande80
Antagna urval 125
Antagna urval 219

Under HT2017 sökte 80 personer till Programvaruteknikvid Mittuniversitetet varav 20 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 21 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 15 var män och 4 var kvinnor.

HT2016

Antagningspoäng HT2016

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 111.112.210.199.994
Urval 214.912.210.14

höstterminen år 2016 hade Programvaruteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 11.1 i urvalsgrupp BI, 12.21 i urvalsgrupp BII och 0.1 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande51
Antagna urval 122
Antagna urval 215

Under HT2016 sökte 51 personer till Programvaruteknikvid Mittuniversitetet varav 14 i första hand. Totalt antogs 22 personer i det första urvalet varav 19 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 13 var män och 2 var kvinnor.

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 115.3616.250.84
Urval 214.7215.570.84

höstterminen år 2015 hade Programvaruteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 15.36 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och 0.8 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande409
Antagna urval 1100
Antagna urval 290

Under HT2015 sökte 409 personer till Programvaruteknikvid Mittuniversitetet varav 134 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 80 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 73 var män och 16 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 113.6514.91.13
Urval 212.514.351.13

höstterminen år 2014 hade Programvaruteknik vid Mittuniversitetet antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 14.9 i urvalsgrupp BII och 1.1 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande344
Antagna urval 1100
Antagna urval 290

Under HT2014 sökte 344 personer till Programvaruteknikvid Mittuniversitetet varav 121 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 88 var män och 10 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 81 var män och 9 var kvinnor.