Antagningspoäng för Psykologprogram vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-P4031

HT2015

Antagningspoäng HT2015

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.321.81.54
Urval 220.9421.351.454

höstterminen år 2015 hade Psykologprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen 21.3 i urvalsgrupp BI, 21.8 i urvalsgrupp BII och 1.5 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1430
Antagna urval 160
Antagna urval 255

Under HT2015 sökte 1430 personer till Psykologprogramvid Mittuniversitetet varav 145 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 23 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 17 var män och 37 var kvinnor.

HT2014

Antagningspoäng HT2014

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 121.521.91.554
Urval 221.321.771.54

höstterminen år 2014 hade Psykologprogram vid Mittuniversitetet antagningspoängen 21.5 i urvalsgrupp BI, 21.9 i urvalsgrupp BII och 1.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande2146
Antagna urval 155
Antagna urval 255

Under HT2014 sökte 2146 personer till Psykologprogramvid Mittuniversitetet varav 146 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 18 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 18 var män och 36 var kvinnor.