Antagningspoäng för Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet

Programkod: MIU-P4321

HT2020

Antagningspoäng HT2020

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 120.820.831.4504
Urval 220.5920.771.404

höstterminen år 2020 hade Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.8 i urvalsgrupp BI, 20.83 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1966
Antagna urval 180
Antagna urval 260

Under HT2020 sökte 1966 personer till Psykologprogrammetvid Mittuniversitetet varav 251 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 19 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor.

VT2019

Antagningspoäng VT2019

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 120.7320.81.4504
Urval 220.5220.631.4504

höstterminen år 2019 hade Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.73 i urvalsgrupp BI, 20.8 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1608
Antagna urval 180
Antagna urval 260

Under VT2019 sökte 1608 personer till Psykologprogrammetvid Mittuniversitetet varav 197 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 24 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 42 var kvinnor.

HT2018

Antagningspoäng HT2018

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 120.8211.4504
Urval 220.6320.831.4504

höstterminen år 2018 hade Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.8 i urvalsgrupp BI, 21 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive 0 i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1946
Antagna urval 175
Antagna urval 260

Under HT2018 sökte 1946 personer till Psykologprogrammetvid Mittuniversitetet varav 168 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 21 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 14 var män och 42 var kvinnor.

HT2017

Antagningspoäng HT2017

UrvalBIBIIHPSABF
Urval 120.8521.321.454
Urval 220.6321.321.454

höstterminen år 2017 hade Psykologprogrammet vid Mittuniversitetet antagningspoängen 20.85 i urvalsgrupp BI, 21.32 i urvalsgrupp BII och 1.45 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4 respektive i antagningspoäng.

Totalt antal sökande1924
Antagna urval 175
Antagna urval 260

Under HT2017 sökte 1924 personer till Psykologprogrammetvid Mittuniversitetet varav 173 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 25 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 16 var män och 44 var kvinnor.